Call Center : 02 946 3286-7
0
DESIGN EXCELLENCE AWARD 2013

บริษัท ทาโน่ ได้รับรางวัล รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีเด่น ปี 2556 พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน รอบที่ 2 ของรางวัล G-mark ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

Back To Top